พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี2485

ประวัติการสร้างพระพุทธชินราชอินโดจีน พบว่าในปัญจุบันนั้นมีการเช่าหาค่อนข้างจะมาก และราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆ มีประวัติการสร้างดังนี้  ในปี พ.ศ. 2485 ประเทสไทยประสบปัยหาทางด้านการเมือง ซึ่งหลังจากปัยหาต่างๆได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วจึงได้มีการก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า “พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่าง พุทธธรรมสมาคม กับ ยุวพุทธสาสนิก สมาคมจึงได้มีการคิดที่จะทำการหล่อ พระพุทธชินราชจำลองขึ้น

2013_04_02_091751_0_hgmksfgk

ชนิดที่ทำการสร้างพระพุทธชินราชจำลองที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

พระบูชา   จะสร้างโดยวิธีหล่อเป็นพระขัดเงามีเรือนแก้วขนาดหน้าตักขนาดใหญ่เพื่อสำหรับจัดส่ง ไปประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วเมืองไทย พระพุทะรูปชนิดนี้หากประชาชนปรารถนาจะสร้างไว้สำหรับสักการบูชา ของตนเองก็ขอให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณือักษร พร้อมทั้งส่งเงินค่าสร้างองค์ละ 150 บาท ไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวังเพื่อจักได้รวบรวมจำนวนให้ช่างจัดการต่อไป

shop_25_16926_1

 

พระเครื่อง มีการสร้างพระเครื่องขึ้นมาสองวิธี คือ โดยวิธีการหล่อ และ วิธีการปั๊ม พระเครื่องชนิดหล่อ จำทะการหล่อด้วยโลหะและมีรูปลักษณะทำนองพระยอดธงด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราช มีเรือนแก้วและรูปดอกเลาบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุข้างใต้ฐานพระเครื่องชนิดนี้ ค่าสร้างองคืละ 1 บาท ในสมัครนั้น พระเครื่องชนิดปั๊ม จะสร้างขึ้นโดยวิธีปั๊ม มีรูปลักษณะคล้ายเสมาด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชมีเรือนแก้วด้านหลังมีรูปดอกเลาบานประตูพระวิหารวันพระศรีรัตนมหาธาตุ พระเครื่องชนิดนี้ค่าสร้างองค์ละ 50 สตางค์ ในสมัยนั้น

cinaraj

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *