มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

 

 

การทำความเข้าใจเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปเคารพแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยังคงมีการสร้างขึ้นจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในยุคต่างๆ กระทั่งถึงองค์พระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านนา หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน” สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือในดินแดนสุวรรณภูมิ มีปรากฏหลักฐานการสร้างตามหัวเมืองทางภาคเหนือ โดยในยุคแรกนั้นมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปอินเดีย ยุคหลังๆ มีการสร้างเป็นศิลปะผสมกับแบบลังกาวงศ์

 

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

พระพุทธรูปศิลปแบบอู่ทอง มีการแพร่หลายอย่างมากบริเวณภาคกลางแถบเมืองลพบุรี เมืองสุพรรณบุรี

รูปแบบส่วนมากเป็นศิลปะแบบผสมระกว่าง ศิลปะทวารวดีกับศิลปะขอม จัดได้ว่าเป็นศิลปะในยุคแรก ต่อมายุคที่สองมีการสร้างให้เป็นศิลปะแบบขอมมากกว่า จากนั้นได้รับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะสุโขทัย จึงมีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ให้มีพุทธศิลป์ที่ผสมผสานตามแต่จิตศรัทธาในแต่ละยุคแตกต่างกันออกไป

 

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาจัดแบ่งตามพุทธศิลป์ เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น สืบทอดรูปแบบมาจากศิลปะอู่ทอง

ศิลปะแบบอยุธยาตอนกลาง และศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย ที่นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทองใหญ่ เครื่องทรงน้อยที่ประดับไปด้วยเครื่องทรงต่างๆ ที่ต้องทำอย่างประณีต

 

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

พระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฏว่าการสร้างใหม่ในช่วงที่แรกเริ่มสถาปนาเมืองหลวง

เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปเก่า รวมทั้งที่ถูกทิ้งไว้มาประดิษฐานภายในวัดที่พระองค์ทรงโปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ มีการสร้างพระพุทธรูปมากขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งมีพุทธศิลป์เป็นศิลปะรูปแบบผสมผสานจากศิลปะแบบยุคต้นๆ

 

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

มาทำความเข้าใจ ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปเคารพ

ตามที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา

เป็นเหตุให้มีการสร้างองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์ศาสนูปภัมภกที่ยิ่งใหญ่ ทรงบำนุบำรุงศาสนา วัดวาอารามให้ดำรงสืบไปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและพสกนิกรทุกคน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *