ห้อยพระดี ชีวิตมีแต่มงคล!!!!

การห้อยพระกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้นถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง หลายๆคนที่ลืมตามาดูโลกก็อาจได้รับเป็นของขวัญชิ้นแรกเป็นพระเครื่ององค์เล็ก ที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือญาติสนิทคล้องรับขวัญเพื่อให้ชีวิตนับต่อจากนี้ไปมีแต่เรื่องมงคลเข้ามาในชีวิตและปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง1212

สำหรับคำว่า “พระเครื่อง” ที่เข้าใจกันดีว่าเป็นพระขนาดเล็กที่ใช้ห้อยติดตัวนั้น มาจากคำว่า “พระเครื่องราง” หมายถึง พระพุทธรูปองค์เล็กๆ ที่นับถือกันว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอัตราย โดนในสมัยเริ่มแรกนั้น พระพุทธรูปนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะของพระพิมพ์ที่สร้างไว้เพื่อสืออายุพระศาสนา

ในพระเครื่องต่างๆ ส่วนมากจะมีท่านผู้ปกป้องดูแลวัตถุนั้นๆ อาจจะเป็นเทวดา หรือพวกภพภูมิต่างๆ เช่น นาค ผีสาง พราย แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านอธิฐานจิต หรือแล้วแต่ลักษณะของเครื่องรางนั้น ยิ่งถ้าผ่านการพุทธาภิเษก อธิษฐานจิตหรือพิธีนั่งปรกที่ถูกต้อง จะต้องมีผู้ดูแลวัตถุนั้น

4406

ส่วนผู้ใช้พระเครื่อง เมื่อบูชาพกพาพระเครื่องติดตัวอยู่เสมอคนผู้นั่นย่อมที่จะไม่กล้าทำผิดศิล เพราะกลัวจะผิดข้อห้ามในการบูชาพระเครื่องเมื่อรักษาศิลไปอย่างสม่ำเสมอนานเข้า ศีลนั่นจะกลายเป็นนิสัยตามธรรมชาติในชีวิตไป ไม่อยากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ดั้งนั้น พระเครื่องจึงไม่ใช่เรื่องของความงมงายในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ดังที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่กลับเป็นกุศโลบายอันลึกซึ้งที่เหล่าโบราณาจารย์ท่านได้สร้างเอาไว้ เพื่อดึงดูดให้ผู้สร้างและผู้ใช้พระเครื่องหันมาเข้าวัด และโน้มน้าวให้ผู้สร้างและผู้ใช้พระเครื่องได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์!!!

!img_3240_zps7a8baa28

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *