หนังสือ ‘เหรียญรัชกาล ๙’

หนังสือ “เหรียญรัชกาล ๙” เป็นหนังสือรวมภาพเหรียญรัชกาลที่ ๙ ที่ออกก่อนปี ๒๕๓๙ หนา ๑๖๘ หน้า ปกแข็ง

จัดทำโดย อนุพันธ์ ศรีสุริยะวิวัฒน์ อุดมกัลยาลักษณ์บรรณาธิการอาภาภรณ์ โกศลกุล พิมพ์ครั้งแรก ๑๐,๐๐๐ เล่ม พ.ศ.๒๕๓๙ นับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าสูงและหาซื้อยาก

หนังสือ ‘เหรียญรัชกาล ๙’

หน้าปกเป็นภาพ “เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

หนังสือ ‘เหรียญรัชกาล ๙’

ลักษณะเหรียญ เป็นรูปเสมาขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง เนื้อเงินกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นพระบรมรูป “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ครึ่งพระองค์ พระพักตร์ตรง ทรงเครื่องเต็มยศพลเรือนด้านหลัง มีอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” และข้อความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๔๙๓”

หนังสือ ‘เหรียญรัชกาล ๙’

ปกหลังเป็นภาพ “เหรียญกาญจนาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙” เหรียญนี้ผลิตโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ข้อมูลและภาพจากหนังสือ “เหรียญรัชกาล ๙”)

หนังสือ ‘เหรียญรัชกาล ๙’

คณะผู้จัดทำแถลงในคำนำว่า…เหรียญที่ระลึกในวโรกาสมงคลต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่ “เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นที่สนใจของบรรดานักสะสมอย่างมาก อาจจะเรียกว่าเป็น “ศรัทธาจิต” ชนิดหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว เพราะนักสะสมทั้งปวง “รักในหลวงของเรา” จึงเสาะแสวงหาเหรียญที่ระลึกของพระองค์เพื่อให้ได้ชื่นชมในพระบารมี แต่ในเมืองไทยนักสะสมเหรียญที่ระลึกของพระองค์และเหรียญกษาปณ์ ในรัชสมัยของพระองค์ได้ครบถ้วนนั้น แทบจะหาตัวตนไม่ได้ คณะผู้จัดทำจึงได้เสาะแสวงหาเหรียญต่างๆ มาถ่ายรูป เพื่อจะตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้ เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่สนใจที่จะนำไปเป็นที่ระลึก และชื่นชมในโอกาสต่างๆ และเป็นการเทิดพระเกียรติให้คนรุ่นหลังได้พบเห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์จนเป็นตำนานและประวัติศาสตร์ว่า เมืองไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง แทบจะหากษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือนมิได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *