พระครูสุนทรวิทยคุณ ( โสภณวิชญ์ มหาวีโร ) วัดห้วยผักชี จ.นครปฐม

ประวัติความเป็นมาของท่าน พระครูสุนทรวิทยคุณ ( โสภณวิชญ์ มหาวีโร ) วัดห้วยผักชี ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัดห้วยผักชี ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2515 และทำการผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2515

      มีเจ้าอาวาสปกครองวัดคือ

  1. พระอธิการบ้องอธิปญโญ
  2. พระอธิการวินิจวินิจจาโร
  3. พระอธิการชัยวัฒน์ปวฒฑโน
  4. พระอธิการทองคำทุตตมโน
  5. พระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

            วัดห้วยผักชี สาเหตุที่ตั้งชื่อวัดว่า ห้วยผักชีเพราะว่าวัดตั้งอยู่ริมห้วยซึ่งมีผักชีล้อมขึ้นอยู่เต็มห้วยจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า วัดห้วยผักชี ริเริ่มการก่อสร้างวัดในปี พ.ศ. 2481 โดยมีนายมาก อุไกรหงษา และนายเงิน   ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้มอบที่ดินให้พื้นที่แต่เดิมเป็นป่าไผ่ และมีนายอินทร์ มหาดเล็ก เป็นผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันแผ้วถางป่าออกปรับพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้นมา จากนั้นได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากที่อื่นมาจำพรรษาอยู่ตลอดมาในสมัยนั้นได้รับการอนุญาตจากข้าหลวงประจำจังหวัด คือ ท่านหลวงกล้ากลางสมร (ข้าหลวงคือผู้ว่าราชการ) มีเนื้อที่ 8 ไร่   ผู้บริจาคคือ นายเทิง นายมาก นางดอย อุไกรหงษา ต่อมามี นายกำจัด กลั่นสุนทร และข้าราชการต่างประเทศซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มอีกจำนวน 2 ไร่ นายงาม นางสิงห์ สาโรจน์ บริจาคเพิ่มอีก 200 ตารางวาได้นิมนต์  พระอาจารย์เกาะ มาจำพรรษาที่พักสงฆ์ห้วยผักชี กาลต่อมาทางพระสงฆ์ภายในวัดและคณะกรรมการพร้อมทั้งชาวบ้านมีมติเป็นเอกฉันท์จะไปนิมนต์หลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ มาจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยผักชี ซึ่งหลวงพ่อบ้องท่านเป็นพระที่สมถะ เรียบง่ายมีเมตตาธรรมสูงทั้งมีศิลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน จากนั้นก็พากันเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ ที่วัดมะขาม อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ในราวปี พ.ศ. 2506 ให้มาจำพรรษาที่วัดห้วยผักชีและเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดห้วยผักชีเป็นรูปแรก ท่านมาจำพรรษาที่วัดห้วยผักชีท่านก็ไม่นิ่งดูดายริเริ่มสร้างบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและเริ่มสร้างอุโบสถวัดห้วยผักชี

            ประวัติโดยสังเขป

            หลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ ท่านมีเชื้อสายเป็นชาวรามัญ ทางอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านมักจะออกเดินทางไปธุดงค์แสวงหาวิชาความรู้ วิชาอาคมจากครูบาอาจารย์ยังที่ต่าง ๆ ทั้งพระและฆราวาส จนถึงเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในสมัยที่หลวงพ่อบ้องยังอยู่ท่านชอบนั่งทางในให้ญาติโยมที่มาหาท่านด้วยความทุกข์ ความเดือดร้อน เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ปัดเป่าด้วยน้ำมนต์ ดูฤกษ์งามยามดีต่างๆ ชาวบ้านทุกข์ร้อนด้วยเรื่องอะไรมักจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยเสมอ ซึ่งท่านถ้าช่วยได้ก็ช่วยโดยไม่แบ่งยากดีมีจนจึงเป็นที่รักเคารพศรัทธาของชาวบ้านแถวนั้นและละแวกใกล้เคียง หลวงพ่อบ้อง ท่านเองมีความสนิทสนมกับ หลวงปู่หลิวปณฺณโก ไปมาหาสู่พูดคุยสนทนาธรรมกันเป็นประจำ และนิมนต์หลวงพ่อบ้องไปปลุกเสกเต่ารุ่นแรกแห่งวัดสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนั้นหลวงพ่อน้องท่านได้ออกเหรียญรุ่นแรกของท่านคือ รุ่นสร้างอุโบสถ เพื่อให้ญาติโยม ศิษยานุศิษย์ได้นำติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวครั้งหลวงพ่อบ้อง มรณภาพลงหลวงปู่หลิวท่านก็ได้ช่วยเหลือทางวัดห้วยผักชีเป็นอย่างมากมายเสมอมา

มาถึงพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) เจ้าอาวาสวัดห้วยผักชีรูปปัจจุบัน เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ 7 ขึ้น    8 ค่ำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ปีมะเมีย ณ หมู่บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม มีนามเดิมว่า โสภณวิชญ์ นามสกุล พัดทอง เป็นบุตรของคุณพ่อมานิต พัดทอง คุณแม่ระฆัง พัดทอง  มีพี่น้องทั้งหมด 2 คนเป็นชาย 1 คนหญิง 1 คนโดยท่านเป็นบุตรคนโต ครอบครัวมีอาชีพทำไร่  กสิกรรม ตอนสมัยเป็นเด็กท่านจะมีนิสัยไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันคือชอบเข้าวัด ชอบไหว้พระสวดมนต์มากเป็นพิเศษ ท่านมักจะตามโยมย่าไปทำบุญที่วัดเสมอ ได้รับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนวัดห้วยผักชี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนศาลาตึกวิทยา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ครั้นเมื่อถึงอายุครบ 21 ปี หลังจากคัดเลือกทหารท่านจับได้ใบดำก็เลยบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในปีพ.ศ. 2543 ณ วัดศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี

            พระครูโกศลนวการ (หลวงปู่มั่นกวิสสโร) วัดหนองกระทุ่ม เป็นพระอุปัชฌาย์

            พระอธิการปัญญา สิริปญโญ วัดศาลาตึก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

            พระปลัดสมบัติถาวโร วัดหนองกระทุ่ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

และจำพรรษาที่วัดศาลาตึกเป็นเวลาประมาณ 6 พรรษามีเหตุจำเป็นได้ลาสิกขาบทไปและด้วยมีบุญในธรรมมะที่จะให้ท่านได้ดำรงค์ในบวรพระพุทธศาสนาสืบไปท่านจึงอุปสมบทอีกครั้งในปีเดียวกัน ณ วัดสาลาตึก เช่นเดิม และอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดศาลาตึก ทั้งบวชและจำพรรษาที่วัดศาลาตึกจึงนับถือพระครูสิทธิชัยวิศาล (หลวงพ่อลำเจียกติสสวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาตึกเป็นครูบาอาจารย์รูปแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางวัดห้วยผักชีได้ว่างเจ้าอาวาสลง คณะกรรมการพร้อมทั้งชาวบ้านห้วยผักชี เห็นว่าพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) เป็นคนในพื้นที่เป็นลูกหลานที่ห้วยผักชี จึงนิมนต์ท่านมาปกครองดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยผักชี และนับถืออดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่บ้อง อธิปัญโญ เป็นครูบาอาจารย์รูปที่สอง ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอุปัชฌาย์คือ พระครูโกศลนวการ (หลวงพ่อปั่นกวิสสโร) วัดหนองกระทุ่ม ท่านเป็นครูบาอาจารย์รูปที่สาม และศึกษาธรรมะร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อปั่น กวิสสโร ท่านเมตตาถ่ายทอดวิชาพญาเต่าเรือนให้ หลังจากนั้นพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) ได้เดินทางไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์พระครูปัญญาวิภูษิต (หลวงปู่หนู) วัดไผ่สามเกาะ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเป็นครูบาอาจารย์รูปที่สี่ หลวงปู่หนู  ท่านมีเมตตาสอนเคล็ดลับวิชามาพอสมควร ต่อมาได้ไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์พระครูพิศาลวิริยกิจ (หลวงพ่อเสงี่ยม) วัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครูบาอาจารย์รูปที่ห้า ท่านก็เมตตารับเป็นศิษย์ของท่านปัจจุบันพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) ยังเดินทางไปศึกษาร่ำเรียนกับท่านและในปีที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์) วัดสุทธาวาสวิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นครูบาอาจารย์รูปที่หกและท่านยังเมตตาสอนทั้งแนะนำเพิ่มเติมอย่างกระจ่างแจ้งและในปีเดียวกันนี้ได้ไปหาอาจารย์วิชิติ ทองแพงหรืออาจารย์ห้อยฆราวาสจอมอาคม ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่หลิวปณณโก สายฆราวาสและได้ขอเรียนวิชาเสกพญาเต่าเรือนยังบังเอิญว่าท่านอาจารย์ห้อยเคยไปมาหาสู่กับหลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยผักชีอาจารย์ห้อยก็เคยได้ร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ  ด้วยอาจารย์ห้อยก็เลยเป็นครูบาอาจารย์ท่านที่เจ็ดการที่พระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) ได้ร่ำเรียนวิชาของหลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยผักชี เป็นเหตุบังเอิญที่ทำให้ได้เรียนสายวิชาชองท่านแม้หลวงพ่อบ้องมรณภาพไปแล้วและพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยผักชีจึงเท่ากับว่าพระครูสุนทรวิทยคุณ (พระอาจารย์นะ) เป็นศิษย์สายตรงของหลวงพ่อบ้อง อธิปัญโญเช่นกันนับได้ว่ามีบุญที่ได้สืบทอดพุทธาคมของอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยผักชีสืบไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *